در این بخش بلاگ ها و مقاله هایی در رابطه با سونا، برای استفاده بهتر و نگهداری مناسب تر از آن‌ها و آشنایی با تجهیزات مربوط به سونا برای مخاطبان قرارداده می شود.